Finanse osobiste są grą, której nie można wygrywać każdego dnia, ale dzięki której możliwe jest uwolnienie się od naszego finansowego uzależnienia.
Marek Lipiński
Działamy pod hasłami inwestycyjnej przedsiębiorczości, poszukując jednocześnie sposobu na postępującą demokratyzację zamożności, która jest dla nas jeszcze jednym wspólnym celem.
Włodzimierz Bogucki

Polityka prywatności

MEMES.PL S.A. – właściciel serwisu memes.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisów oraz biuletynów należących do memes.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronach serwisu.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: właściciel serwisu nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów i biuletynów.


Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów  oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez memes.pl.


Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Zamawianie produktów

Zamawianie produktów i usług oferowanych przez serwis wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

 

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów / newsletter'ów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do memes.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska, zawodu i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej biuletynu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer biuletynu. Imię pozwala misterbudget.pl zwracać się do czytelników po imieniu.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Memes.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów www.misterbudget.pl.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych memes.pl.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na stronach należących do memes.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Memes.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do www.misterbudget.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i biuletynach należących do memes.pl.
W przypadku pytań proszę pisać:
prywatnosc@memes.pl


Wyłączenie Odpowiedzialności
Stworzyliśmy portale należące do grupy memes.pl, aby pomagać klientom/czytelnikom osiągnąć rozwiązanie ich problemu poprzez dostarczenie informacji o finansach osobistych. Mimo, że prezentują praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co przekazujemy. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
Zawarte w memes.pl własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z naszą opinią i są nią właśnie.
Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z naszą własną i poblikujemy je, by zwiększyć głębię rozwazań zwiazaneych z analizowaną tematyką.

 
Copyright 2012 Memes.pl     polityka prywatności