Kluczem do trwałego sukcesu finansowego jest aktywna alokacja aktywów, która w świecie permanentnych zmian staje się wprost prawdziwą koniecznością.
Włodzimierz Bogucki
Mamy nadzieje, że prezentowane przez nas myśli, wzorce i idee, staną się - jak „memes” - prawdziwie ewolucyjnym budulcem dla racjonalnego i bardziej opłacalnego myślenia.
Marek Lipiński

AKADEMIA ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ COLLEGIUM MEMES

Colleg!um Memes, ze swoim strategicznym powołaniem, jest formą Akademii Świadomości Finansowej, której nadrzędnym celem jest proponowanie i propagowanie bardziej Opłacalnego Myślenia o finansach osobistych oraz wyrabianie i kształtowanie Właściwych Emocji inwestorskich.

Poprzez Colleg!um Memes staramy się dotrzeć do tych wszystkich osób, firm i organizacji, które wyrażają zainteresowanie naszym teoretycznym przygotowaniem i naszym praktycznym doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami i procesami inwestycyjnymi.

Najważniejszym zadaniem Colleg!um Memes jest aktywne wspieranie naszych Klientóww w niełatwym procesie kształtowania takiej formy świadomości inwestorskiej, którą my sami uważamy za absolutnie niezbędną w warunkach postępującej globalizacji procesu inwestycyjnego.

Chcemy uwolnić prywatnych inwestorów, przynajmniej tych bliżej związanych z naszą grupą, od tradycyjnych emocjonalnych obciążeń i wierzymy, że z czasem przełoży się to na poprawę efektywności ich indywidualnych decyzji inwestorskich.

Pragniemy także propagować wśród inwestorów indywidualnych samodzielność myślenia, racjonalność oczekiwań i możliwie aktywne zaangażowanie w proces inwestycyjny, mając pełną świadomość ich czasowych i życiowych ograniczeń.

 
Copyright 2012 Memes.pl     polityka prywatności